چطور با قطار از بندرعباس به تهران برسیم؟

قطار بندرعباس تهران

چطور با قطار از بندرعباس به تهران برسیم: با نزدیک شدن فصل بهار و تعطیلات نوروز بسیاری از خانواده‌ها برای تعطیلات نسبتاً طولانی عید تصمیم به سفر می‌گیرند. شاید بتوان بیشترین سفر در طول ایام نوروز را بین شهر تهران و شهرهای جنوبی کشور دانست که در میان شهرهای جنوبی بندرعباس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار […]