چطور راننده قطار شویم؟

قطار یکی از شگفت‌انگیزترین وسایل نقلیه است. بسیاری از افراد در کودکی رؤیای رانندگی با آن را در ذهن پرورانده‌اند و خود را یک لوکوموتیوران تصور کرده‌اند که  قطاری را به حرکت درآورده و به تقلید صدای بوق قطار در تونل‌ها پرداخته‌اند. در دنیای واقعی هدایت لوکوموتیو به‌آسانی رؤیاهای کودکی نیست؛ زیرا تبدیل‌شدن به راننده […]