معرفی منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند

مناطق آزاد در کشور نقش مهمی در اقتصاد دارند و هدف از ایجاد آن‌ها افزایش توسعه و آبادانی است. منطقه آزاد اروند یکی از مهم‌ترین مناطق آزاد کشور است که علاوه بر تأثیر مستقیم در اقتصاد کشور، سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردمان منطقه و آبادانی آن شده است. اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر استان […]