اطلاعات کامل کلیه‌ پرواز‌های فرودگاه امام(برنامه پروازهای ورودی و خروجی)

پروازهای فرودگاه امام

فرودگاه امام خمینی در حال حاضر تمام بار پرواز‌های خارجی تهران را بر دوش خود دارد و یکی از مهم‌ترین مراکز شهری و ترانزیتی کشور به شمار می‌آید. کلیه‌ پرواز‌های فرودگاه امام در محل این فرودگاه در کیلومتر ۳۵ آزادراه خلیج‌فارس انجام می‌شود. ما امروز و در این مقاله قصد داریم برنامه‌ ساعت ورودی‌های پرواز […]