جاهای دیدنی کاشان

جاهای دیدنی کاشان

شهر کاشان یکی از زیبا ترین شهرهای ایران می باشد و این شهرزیبا مملو از خانه های تاریخی و در فصل تابستان هنگامی که در این خانه ها قدم که بزنید متوجه نسیم خنک در اتاق ها ودالان های خانه می شوید.دیدنی های کاشان زیاد است و تمامی این مکان های دیدنی در نزدیک یکدیگر قرار گرفته […]