فروش گروهی
فروش گروهی

فروش گروهی به تعداد مسافر بیش از 16 نفر در یک مسیر(رفت یا برگشت) اطلاق می گردد که در صورت داشتن این شرایط فرم ذیل را تکمیل فرمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات مربوط به تخفیف‌های مربوط به بلیت‌های مذکور لطفا با شماره 95119611 داخلی 442 (مدیریت فروش) تماس حاصل فرمایید.

درخواست بلیت گروهی

مشخصات درخواست کننده


نام سازمان:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:

مشخصات بلیت‌های درخواستی


یک طرفه
دوطرفه
مبدا:
مقصد:
تاریخ رفت:
 
تاریخ برگشت:
 
تعداد بلیت:

کلاس مورد درخواست:

 | پاکسازی فرم