شرکت قطار های فدک در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

حضور آقای هلموت ، بزرگترین طراح تورهای ریلی اروپا و خانم والریا، نماینده روسیه در غرفه فدک