دوشنبه 1397/08/28 ساعت 06:23

قطارهای فدک در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

حضور مهندس قربانی و مهندس مهدی پور از مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه قطارهای پنج ستاره فدک