قطارهای فدک در نهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

حضور مهندس قربانی و مهندس مهدی پور از مدیران شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در غرفه قطارهای پنج ستاره فدک