اخذ گواهینامه های بین المللی توسط شرکت ریل پرداز نوآفرین


شرکت ریل پرداز نوآفرین مالک و بهره بردار قطارهای پنج ستاره فدک در نخستین سال فعالیت خود مفتخر به اخذ مدارک و گواهینامه های ذیل گردید:


1- گواهینامه GCmark از شرکت DQS آلمان در زمینه تعالی مسافر passenger Excellence


2- گواهینامه سیستم یکپارچه مدیریت IMS از شرکت IMQ ایتالیا


3- گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی EFQM جایزه ملی تعالی سازمانی