اضافه شدن قطار پنج ستاره فدک به خط ریلی شیراز تهران

 

به نقل از خبرگزاری فارس :

 .قطار پنج ستاره فدک به خطوط ریلی تهران - شیراز اضافه شد. و از اوایل اردیبهشت ماه شروع به حمل و نقل مسافری در خطوط ریلی تهران شیراز خواهد کرد

بلیت این قطار هم اکنون از طریق دفاتر فروش بلیت و وب سایت جمهوری اسلامی ایران قابل خرید است.