آغاز پیش فروش بلیت قطارهای پنج ستاره فدک

همراهان گرامی
فروش بلیت قطارهای پنج ستاره فدک از تاریخ ٩٥/٠٤/٠١ لغایت ٩٥/٠٥/١٥ به شرح ذیل انجام میشود
1- فروش اینترنتی از ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخه 95/03/24
2-مراکز فروش از ساعت 08:30 روز سه شنبه مورخه 95/03/25
در ادامه در روزهای شنبه هرهفته ساعت 8:30 صبح به صورت همزمان در مراکز فروش و اینترنتی یک هفته فروش آغاز خواهد شد بعنوان مثال در روز شنبه مورخه 95/03/29 فروش مورخه 95/05/16 لغایت 95/05/22 آغاز میشود
بدین ترتیب هر شنبه ساعت 8:30 صبح فایل فروش یک هفته ای باز میشود
جهت خرید بلیت اینترنتی قطارهای پنج ستاره فدک به سایت www.fadaktrains.ir مراجعه نمایید.