نخستین گردهمایی نمایندگان

نخستین گردهمایی نمایندگان فروش قطارهای فدک برگزار شد.

این گردهمایی  با حضور نمایندگان کل فروش سراسر کشور و مدیران گروه قطارهای فدک در سالن همایش هتل سیمرغ تهران راس ساعت 10:30 صبح روز جمعه 22 آبان 94 برگزار شد.

در این همایش معرفی گروه قطارهای فدک و تبیین ویژگی های منحصر بفرد قطارهای آماده بهره برداری و بیان چشم انداز گروه صنعتی ریل پرداز، توسط جناب آقای مهندس معصومی مدیر عامل شرکت ریل پرداز نوآفرین صورت گرفت و در ادامه برنامه جناب آقای مهندس فغانی معاونت بازاریابی و ارتباط با مشتری در خصوص سیاستها و دستور العمل های فروش و ساختار ارتباطی و تشریح ماموریت نمایندگان کل فروش مطالبی را بیان نمودند.

در این همایش مجال مناسبی بمنظور هم اندیشی، پرسش و پاسخ و طرح پیشنهادات و مباحث نمایندگان کل فروش و آژانسهای مننخب فراهم گردید.