منو پذیرایی قطارهای فدک

منوی پذیرایی قطارهای فدک

قطارهای فدک با بهره بردن از کترینگ اختصاصی خود متناسب با کلاس‌های خدماتی، خدمات پذیرایی مختلفی در قطارهای خود ارائه می‌دهد. این سرویس پذیرایی شامل نوشیدنی خوش آمد گویی، پیش غذا، سینی شام و دسر می‌باشد که در طول سفر به مهمانان ارائه می‌گردد.

در جداول زیر سرویس مدل هر قطار به تفکیک کلاس و مسیر آورده شده است:

سرویس پذیرایی - قطار فدک - تهران - مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - تهران مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - قم - مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - قم مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - قم - مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - زنجان مشهد
سرویس پذیرایی - قطار فدک - خرمشهر - اهواز - تهران
سرویس پذیرایی - قطار فدک - خرمشهر اهواز تهران