راهنمای سفر

ضمن تشکر …

1-

2-

3-

بلیت شما:

خدمات ترانسفر ایستگاه

خدمات اقامتی

باشگاه مشتریان قطارهای فدک و مزایای عضویت در آن:
 • ارائه تخفیف به اعضای باشگاه در خریدهای بعدی
 •  
 • ارائه خدمات گردشگری در مقصد
 •  
 • اطلاع رسانی جشنواره های فروش از طریق پیامک
 •  
 • استفاده از خدمات شرکای تجاری فدک
 •  
 • هدایای متنوع بر اساس سطح وفاداری اعضای باشگاه
 •  
 • سفر رایگان