مرتب‌سازی بر اساس:

قیمت هر بلیط برای یک بزرگسال محاسبه شده است.