مسیر و ساعات حرکت قطارها

قطارهای فدک در چه مسیرهایی فعال است

قطارهای 5 ستاره فدک از آغاز سرویس دهی و شروع فعالیت، عمده فعالیت خود را در مسیر شهر مقدس مشهد و در راستای سرویس دهی به زائران امام رضا (ع) قرار داده است.

در ادامه با مسیرهای تحت پوشش قطارهای 5 ستاره فدک آشنا خواهیم شد:

مسیر تهران مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: همه روزه

تعداد قطارهای فعال: 3 قطار

مدت زمان سفر: 10.30 ساعت

شهرهای بین راه: تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

مسیر تهران مشهد

مسیر قم مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: همه روزه

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 13 ساعت

شهرهای بین راه: قم، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

مسیر قم مشهد

مسیر زنجان مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 16 ساعت

شهرهای بین راه: زنجان، خرمدره، تاکستان، قزوین، هشتگرد، کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

مسیر زنجان مشهد

مسیر قزوین مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 13.30 ساعت

شهرهای بین راه: قزوین، هشتگرد، کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

مسیر قزوین مشهد

مسیر کرج مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 12 ساعت

شهرهای بین راه: کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

مسیر کرج مشهد

مسیر تهران اهواز و بلعکس

روزهای حرکت: شنبه ها ( مسیر رفت) و یکشنبه ها (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 15 ساعت

شهرهای بین راه: اهواز، اندیمشک، دورود، ازنا، شازند، اراک، محمدیه، تهران

مسیر اهواز تهران

مسافران گرامی لطفا در صورتی که می خواهید در شهرهای بین مسیر سوار قطار شوید به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • از قبل زمان رسیدن قطار فدک به ایستگاه موردنظر خود را بررسی نمایید.
  • نیم ساعت قبل از رسیدن قطار در ایستگاه حضور داشته باشید.
  • حتما با مسئول ایستگاه هماهنگ نمایید زیرا قطارهای 5 ستاره فدک به صورت پیش فرض در ایستگاه های بین راه اقدام به باز کردن درب های قطار و سوار نمودن مسافر نمی‌نمایند.

همچنین در صورتی که قصد پیاده شدن از قطار در ایستگاه های بین راه را دارید، حتما در ابتدای سفر موضوع را مهمانداران در میان بگذارید. تا هماهنگی های لازم با رئیس قطار صورت گیرد.

نگاهی به ساعات حرکت کلیه قطارهای 5 ستاره فدک

مسیر
شماره قطار
روزهای حرکت
ساعت حرکت
ساعت ورود
تهران - مشهد
346
همه روزه
21:40
8:00
تهران - مشهد
490
روزهای فرد
21:10
07:40
تهران - مشهد
190
همه روزه
18:30
04:50
زنجان مشهد
490
روزهای فرد
16:05
07:40
قزوین - مشهد
490
روزهای فرد
18:15
07:40
کرج - مشهد
490
روزهای فرد
19:30
07:40
قم - مشهد
190
همه روزه
15:55
04:50
مشهد - تهران
191
همه روزه
13:25
02:20
مشهد - تهران
491
روزهای زوج
15:40
02:36
مشهد - تهران
347
همه روزه
19:55
06:35
مشهد - قم
191
همه روزه
13:25
02:20
مشهد -کرج
491
روزهای زوج
15:40
04:53
مشهد - قزوین
491
روزهای زوج
15:40
04:53
مشهد - زنجان
491
روزهای زوج
15:40
07:10