مسیر و ساعات حرکت قطارها

قطارهای فدک در چه مسیرهایی فعال است

قطارهای 5 ستاره فدک از آغاز سرویس دهی و شروع فعالیت، عمده فعالیت خود را در مسیر شهر مقدس مشهد و در راستای سرویس دهی به زائران امام رضا (ع) قرار داده است

مسیرها و ایستگاه های قطارهای فدک

مبدا

مقصد

شماره قطار

ساعت خروج از مبدا

ساعت ورود به مقصد

روز حرکت

تهران

مشهد

346

19:00

06:10

همه روزه

تهران

مشهد

190

20:00

07:20

همه روزه

تهران

مشهد

490

20:50

07:55

یک روز در میان

قم

مشهد

190

17:35

07:20

همه روزه

زنجان

مشهد

490

15:55

07:55

یک روز در میان

قزوین

مشهد

490

17:50

07:55

یک روز در میان

کرج

مشهد

490

19:00

07:55

یک روز در میان

مشهد

تهران

191

13:05

00:41

همه روزه

مشهد

تهران

491

14:45

02:01

یک روز در میان

مشهد

تهران

347

17:50

04:50

همه روزه

مشهد

قم

191

13:05

02:40

همه روزه

مشهد

زنجان

491

14:45

06:40

یک روز در میان

مشهد

قزوین

491

14:45

04:17

یک روز در میان

مشهد

کرج

491

14:45

02:56

یک روز در میان

تهران

اهواز

130

14:05

05:34

یک روز در میان

تهران

خرمشهر

130

14:05

07:25

یک روز در میان

خرمشهر

تهران

131

12:45

06:55

یک روز در میان

اهواز

تهران

131

14:45

06:55

یک روز در میان

 

در ادامه با مسیرهای تحت پوشش قطارهای 5 ستاره فدک آشنا خواهیم شد:

مسیر تهران مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: همه روزه

تعداد قطارهای فعال: 3 قطار

مدت زمان سفر: 10.30 ساعت

شهرهای بین راه: تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

قطار فدک تهران مشهد

مسیر قم مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: همه روزه

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 13 ساعت

شهرهای بین راه: قم، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

قطار فدک قم مشهد

مسیر زنجان مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 16 ساعت

شهرهای بین راه: زنجان، خرمدره، تاکستان، قزوین، هشتگرد، کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

قطار فدک زنجان مشهد

مسیر قزوین مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 13.30 ساعت

شهرهای بین راه: قزوین، هشتگرد، کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

قطار فدک قزوین مشهد

مسیر کرج مشهد و بلعکس

روزهای حرکت: روزهای فرد ( مسیر رفت) و روزهای زوج (مسیر برگشت)

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 12 ساعت

شهرهای بین راه: کرج، تهران، سمنان، شاهرود، نقاب، نیشابور، مشهد

قطار فدک کرج مشهد

مسیر تهران اهواز و بلعکس

روزهای حرکت: یک روز در میان – روزهای زوج ماه رفت – روزهای فرد ماه برگشت

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 15 ساعت

شهرهای بین راه: اهواز، اندیمشک، دورود، ازنا، شازند، اراک، قم، تهران

قطار فدک تهران اهواز

مسیر تهران خرمشهر و بلعکس

روزهای حرکت: یک روز در میان – روزهای زوج ماه رفت – روزهای فرد ماه برگشت

تعداد قطارهای فعال: 1 قطار

مدت زمان سفر: 16 ساعت

شهرهای بین راه: خرمشهر، اهواز، اندیمشک، دورود، ازنا، شازند، اراک، قم، تهران

قطار فدک - تهران - خرمشهر

مسافران گرامی لطفا در صورتی که می خواهید در شهرهای بین مسیر سوار قطار شوید به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • از قبل زمان رسیدن قطار فدک به ایستگاه موردنظر خود را بررسی نمایید.
  • نیم ساعت قبل از رسیدن قطار در ایستگاه حضور داشته باشید.
  • حتما با مسئول ایستگاه هماهنگ نمایید زیرا قطارهای 5 ستاره فدک به صورت پیش فرض در ایستگاه های بین راه اقدام به باز کردن درب های قطار و سوار نمودن مسافر نمی‌نمایند.

همچنین در صورتی که قصد پیاده شدن از قطار در ایستگاه های بین راه را دارید، حتما در ابتدای سفر موضوع را مهمانداران در میان بگذارید. تا هماهنگی های لازم با رئیس قطار صورت گیرد.