معرفی قطارهای فدک به عنوان یکی از 10 محصول نوآورانه برتر کشور

جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی” که با همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برپا شده بود با معرفی محصولات نوآورانه برگزیده کمیته ارزیابی جشنواره، به کار خود پایان داد. این جشنواره در راستای تقویت دانش کاربردی و انتقال تجربیات شرکتهای موفق به سایر مدیران و کارشناسان شکل گرفته و به دنبال این است تا بتواند فضایی را برای همفکری جهت ارتقای سطح نوآوری در کسب و کارهای ایرانی فراهم نماید.

این مراسم در ۳ بخش اصلی برگزار گردید: در بخش نخست رئیس کمیته اجرایی جشنواره و اساتید علمی به ارایه گزارش فعالیت‌ها و چارچوب‌های نظری جشنواره پرداختند. در بخش دوم به ارائه تجربیات شرکتهای موفق در حوزه نوآوری از زبان مدیران آنها پرداخته شد و در بخش پایانی جشنواره نیز محصولات نوآورانه منتخب جشنواره معرفی شدند و با اعطای “لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی” از آنها تقدیر به عمل آمد.

در این راستا شرکت ریل پرداز نوآفرین ، با ارائه محصول "قطارپنج ستاره فدک" پس از عبور از کریدورهای ارزیابی به عنوان تنها ارائه دهنده محصول در حوزه خدمات سفر ریلی، بر اساس فرایندهای علمی نوآوری ، انتخاب و "لوح زرین نوآوری محصول برتر ایرانی" به این شرکت اعطا گردید.