قطار فدک

fadak
map
مقصد هتل قطارهای موجود
تهران
مشهد به تهرانخرمشهر به تهرانرشت به تهراناهواز به تهران
مشهد
تهران به مشهدقم به مشهدرشت به مشهدکرج به مشهدقزوین به مشهد
رشت
مشهد به رشتتهران به رشت
قم
مشهد به قم
اهواز
تهران به اهواز
مزیت تورهای هتل قطار فدک
تجربه سفر پنج ستارهخدمات مهمانداری شایسته و حرفه ای مطابق با سطح کیفی روز دنیا
خدمات پذیرایی بین المللیارائه خدمات پذیرایی بین المللی توسط کترینگ ایرانی - اتریشی
پشتیبانی ۲۴ ساعتهمشاوره و پشتیبانی از ابتدای خرید بلیط تا پایان سفر

تجربه همسفران فدک

سالم، من و خانواده با تور قطارهای فدک به مشهد مقدس سفر کردیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. بسیار سفر خوبی بود و در طول اقامتمان از امکانات این هتل بسیار راضی بودیم. برخورد کارکنان هتل محبت آمیز بود و در طول مسیر نیز مهمانداران قطار فدک رفتاری دوستانه داشتند.
avatar
سینا محبیمرداد 1400
سالم .. من و دوستانم با تور قطارهای فدک به مشهد رفتیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. روف گاردن این هتل مکان بسیار مناسبی برای دورهمی دوستانه بود و در مجموعه آبی و ورزشی هتل لحظات خوبی رو داشتیم. حتما باز هم به این هتل خواهیم رفت.
avatar
مریم کاتوزیانبهمن ۱۴۰1
سالم و ارادت... من به اتفاق پدر و مادرم با رزرو تور مشهد قطارهای فدک به این شهر رفتیم. در طول مسیر مهمانداران فدک برای راحتی پدرم که بیمار هست به ما صندلی چرخ دار دادند و در جابجایی ایشون خیلی کمک کردند. هتل مجلل درویشی هم اتاق مناسبی با توجه به شرایط ما در اختیارمون گذاشتند. امیدوارم با هم طلبیده بشیم و دوباره به مشهد سفر کنیم.
avatar
محمدرضا پورمرادیتیر 1401
ماه گذشته خانوادگی با قطار فدک به مشهد رفتیم. سفر بسیار خوبی بود. قطار راحت و پذیرایی خوبی انجام شد. برخورد مهمانداران عالی و به طور کلی سرویس دهی خوبی داشت. اقامت ما در هتل مجلل درویشی بود که تا حرم 01 دقیقه پیاده راه بود. رستوران و کافی شاپ تمام وقت این هتل یکی از مزیت هاش بود که ه رو راضی می کرد و نیازی به جستجو برای غذا خارج از هتل نبود.
avatar
مهسا یزدانیمهر ۱۴۰1
سالم، من و خانواده با تور قطارهای فدک به مشهد مقدس سفر کردیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. بسیار سفر خوبی بود و در طول اقامتمان از امکانات این هتل بسیار راضی بودیم. برخورد کارکنان هتل محبت آمیز بود و در طول مسیر نیز مهمانداران قطار فدک رفتاری دوستانه داشتند.
avatar
سینا محبیمرداد 1400
سالم .. من و دوستانم با تور قطارهای فدک به مشهد رفتیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. روف گاردن این هتل مکان بسیار مناسبی برای دورهمی دوستانه بود و در مجموعه آبی و ورزشی هتل لحظات خوبی رو داشتیم. حتما باز هم به این هتل خواهیم رفت.
avatar
مریم کاتوزیانبهمن ۱۴۰1
سالم و ارادت... من به اتفاق پدر و مادرم با رزرو تور مشهد قطارهای فدک به این شهر رفتیم. در طول مسیر مهمانداران فدک برای راحتی پدرم که بیمار هست به ما صندلی چرخ دار دادند و در جابجایی ایشون خیلی کمک کردند. هتل مجلل درویشی هم اتاق مناسبی با توجه به شرایط ما در اختیارمون گذاشتند. امیدوارم با هم طلبیده بشیم و دوباره به مشهد سفر کنیم.
avatar
محمدرضا پورمرادیتیر 1401
ماه گذشته خانوادگی با قطار فدک به مشهد رفتیم. سفر بسیار خوبی بود. قطار راحت و پذیرایی خوبی انجام شد. برخورد مهمانداران عالی و به طور کلی سرویس دهی خوبی داشت. اقامت ما در هتل مجلل درویشی بود که تا حرم 01 دقیقه پیاده راه بود. رستوران و کافی شاپ تمام وقت این هتل یکی از مزیت هاش بود که ه رو راضی می کرد و نیازی به جستجو برای غذا خارج از هتل نبود.
avatar
مهسا یزدانیمهر ۱۴۰1
سالم، من و خانواده با تور قطارهای فدک به مشهد مقدس سفر کردیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. بسیار سفر خوبی بود و در طول اقامتمان از امکانات این هتل بسیار راضی بودیم. برخورد کارکنان هتل محبت آمیز بود و در طول مسیر نیز مهمانداران قطار فدک رفتاری دوستانه داشتند.
avatar
سینا محبیمرداد 1400
سالم .. من و دوستانم با تور قطارهای فدک به مشهد رفتیم و در هتل مجلل درویشی اقامت داشتیم. روف گاردن این هتل مکان بسیار مناسبی برای دورهمی دوستانه بود و در مجموعه آبی و ورزشی هتل لحظات خوبی رو داشتیم. حتما باز هم به این هتل خواهیم رفت.
avatar
مریم کاتوزیانبهمن ۱۴۰1
سالم و ارادت... من به اتفاق پدر و مادرم با رزرو تور مشهد قطارهای فدک به این شهر رفتیم. در طول مسیر مهمانداران فدک برای راحتی پدرم که بیمار هست به ما صندلی چرخ دار دادند و در جابجایی ایشون خیلی کمک کردند. هتل مجلل درویشی هم اتاق مناسبی با توجه به شرایط ما در اختیارمون گذاشتند. امیدوارم با هم طلبیده بشیم و دوباره به مشهد سفر کنیم.
avatar
محمدرضا پورمرادیتیر 1401
ماه گذشته خانوادگی با قطار فدک به مشهد رفتیم. سفر بسیار خوبی بود. قطار راحت و پذیرایی خوبی انجام شد. برخورد مهمانداران عالی و به طور کلی سرویس دهی خوبی داشت. اقامت ما در هتل مجلل درویشی بود که تا حرم 01 دقیقه پیاده راه بود. رستوران و کافی شاپ تمام وقت این هتل یکی از مزیت هاش بود که ه رو راضی می کرد و نیازی به جستجو برای غذا خارج از هتل نبود.
avatar
مهسا یزدانیمهر ۱۴۰1
هم اکنـون پاسخگــــوی شمــــا هستیــــم
۰۲۱ -۵۴۸۲۴

سوالات متداول

آیا امکان تغییر اطلاعات بلیط صادر شده از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ، کلاس خدمات، غذای انتخاب شده و ... وجود دارد؟
آیا قیمت بلیط در روزهای نزدیک به حرکت کاهش پیدا می‌کند؟
آیا می‌توان محل استقرار در کوپه را هنگام خرید بلیط تعیین نمود؟
چرا امکان انتخاب غذا در هنگام خرید بلیط غیرفعال است؟
چرا در سایت شما برای بعضی از تاریخ‌ها بلیط وجود ندارد؟
چرا برای بعضی از تاریخ‌ها بلیط در سایت شما وجود ندارد؟