راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

امروز با ما همراه شوید با معرفی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

راه آهن در ایران همیشه از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران یکی از نشانه های تلاش و دستاورد های ۴۰ ساله انقلاب اسلامی می باشد.

به طوری که در حال حاضر راه آهن در ایران با طول ده هزار و چهارصد و هفتادو پنج کیلو متر در بالاترین حد خود در طول تاریخ ایران بوده است. البته توجه جمهوری اسلامی ایران به ترانزیت بین المللی از طریق راه آهن بسیار بوده است. به طوری که خط جلفا- تبریز با طول صد و چهل و هشت کیلو متر برقی می باشد. در ادامه به دلایل اهمیت راه آهن در ایران پرداخته می شود.

نقش ایران در احیای‌ جاده ابریشم

جمهوری اسلامی ایران پس از گذار موفقیت‌آمیز از برنامه پنجساله اول توسعه‌ اقـتصادی و احـداث راههای ارتباطی‌ مدرن،یک‌ از‌ توسعه یافته‌ترین‌‌ کشورهای خاور میانه در زمینه‌های‌ اقتصادی،صنعتی و صادراتی شده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از‌ منابع عظیم اولیه و تولیدات‌ روزافزون صنعتی درصدد بـسط و گـسترش‌ روابط خود‌ با‌ کشورهای‌ منطقه است.

ایران‌ علاوه بر توانمندی‌های اقتصادی و صنعتی‌ چشمگیر خود که راههای ارتباطی بزرگتر و جدیدتری را جهت ‌‌صدور‌ و ورود کالاها و تـکنولوژی طـلب می‌کند،دارای جاذبه‌های‌ متعدد توریستی و جـهانگردی اسـت که‌ احیا‌ و مرمت‌ آثار‌ باستانی و میراث فرهنگی‌ کشور بر جذابیت چهره آن افزوده است.

به‌ همین خاطر باید راههای‌ ارتباطی‌ گسترده‌تری جهت تبادل توریست و جـهانگردی،بـویژه با کشورهای مسلمان‌ (بـه تـصویر صفحه‌ مراجعه شود) این منطقه‌ که‌ از فرهنگ غنی و غالبا مشترکی برخوردارند،برقرار گردد.احداث‌ راه آهن در مسیر مشهد-سرخس-تجن‌ در حقیقت احیای راه ابریشم با بهره‌گیری‌ از تکنولوژی مدرن است.

وجود این راه جـدید‌ ابـریشم علاوه‌ بر توسعه روابط دوستانه بین جمهوری‌ اسلامی ایران و کشورهای واقع در مسیر جاده مذکور در پیشرفت امور اقتصادی و جلب سیاحان اکثر کشورهای آسیای میانه‌ که غالبا محصور در خشکی‌ هستند‌،تأثیر جـدی خـواهد داشت زیـرا به واسطه عبور از سرزمین ایران امکان دسترسی به‌ آبهای آزاد و گرم برای آنان فراهم خواهد گشت و این گـروه از کشورها نه تنها قادر به‌‌ بهره‌گیری‌ از بازار پررونق و محصولات‌ صنعتی و کـشاورزی بـا کـیفیت ایران هستند، بلکه می‌توانند به بازارهای عمده جهانی‌ نظیر شبه ارده هند،آسه آن،کشورهای‌ عربی و اروپا دست یابند.

این مطلب را از دست ندهید  خرید بلیط قطار لوکس

نقش ترانزیتی ایران‌ در منطقه

ترانزیت در لغت به معنی عبور،گذر وراه‌ ترانزیت کالا‌ به‌ معنی‌ ورود کالا از مرز یک‌ کشور و خروج از مـرز دیـگر که ممکن‌ است‌‌ با‌ استفاده از امکانات حمل‌ونقل آن‌ کشور نیز همراه باشد.ترانزیت کالا ممکن‌ است از‌ طریق‌ زمین‌ یا عبور از آبهای‌ ساحلی کشور و استفاده از امکانات بندری‌ آن باشد یا ایـنکه‌ از‌ طـریق هوا و از امکانات‌ فرودگاهی کشور استفاده کند.

کشوری که امکان ترانزیت کالا‌ برای‌‌ محصولات‌ دیگر کشورها را فراهم می‌کند هم خود استفاده می‌برد و هم محموله‌ را از مسیر‌ مناسب‌تری‌ به مقصد می‌رساند. مـحصولات تـرانزیت کـه از کشورها عبور می‌کنند از امکانات زیـربنائی‌ حـمل‌ونقل‌ کشورها و همچنین از وسایل حمل‌ونقل‌ آنها استفاده می‌کنند.

نقش ترانزیتی ایران‌ در منطقه
نقش ترانزیتی ایران‌ در منطقه

امکانات زیربنائی‌ حمل‌ونقل‌ شامل‌: جاده‌ها،ریلها،بنادر،فرودگاهها که‌ سـرمایه‌گذاری عـده‌ای روی آنـها شده مورد استفاده‌ بیشتر‌ قرار‌ می‌گیرد و در نتیجه‌ درآمـد ارزی بـیشتری حاصل کشور می‌گردد که می‌توان در همان زمینه‌ها سرمایه‌گذاری‌ کرد‌ و زیربنای‌ حمل‌ونقل‌ کشور را تقویت کرد.

از وسایل حمل‌ونقل‌ موجود در کشور کـه‌ دارایـ‌ ظـرفیت‌های راکد می‌باشند بیشتر استفاد و درآمد ارزی‌ بیشتری عاید مملکت مـی‌شود.در نتیجه‌ در هردو مورد‌ فوق‌ اهمیت اقتصادی‌ ترانزیت را برای کشورهای که امکانات‌ اولیه را دارند،نشان‌ می‌دهد‌.

ترانزیت راه آهن‌ در‌ ایران‌

یکی از وسایل مهم حمل‌ونقل‌ که‌‌ می‌تواند در‌ رابطه‌ با‌ ترانزیت کالا مورد استفاده قرار گیرد‌،خطوط‌ آهن است.در دورنمای آیـنده خـطوط مـواصلاتی، کشورهای آسیایی توجه خاصی بـه‌ ایـجاد‌ راهـروهای ترانزیتی مبذول داشته‌اند که‌ به‌ قرار زیر است:

کمیسیون‌ اقتصادی‌ و اجتماعی آسیا و حوزه اقیانوس آرام‌ مربوط‌ به سازمان ملل‌ متحد مـوسوم بـه اسـکاپ از سال ۱۹۶۰ پروژه راهرو ترانزیتی‌ جنوبی‌ شرق به‌ غرب را در‌ مـنطقه‌ تـحت‌ عنوان (Trans Asian‌ RaiIway‌) ṣTAR ،مورد مطالعه‌ قرار‌ داده‌ است که با اجرای این پروژه‌ ارتباط سنگاپور تا اروپا از طریق راه آهن‌‌ برقرار‌ می‌شود.ایـن خـط تـرانزیت راه آهن‌‌ در‌ خاک ایران‌ با‌ اتصال‌ ۵۴۷ کیلومتر بین‌ بنگلادش‌ و تایلند تـحقق خواهد یافت.

این مطلب را از دست ندهید  دفتر فروش بلیط قطار در تهران شبانه روزی
ترانزیت راه آهن‌ در‌ ایران‌
ترانزیت راه آهن‌ در‌ ایران‌

همچنین یک راهرو ترانزیتی میانی‌ از چین شروع و پس از عبور‌ از‌ کشورهای‌ آسیای میانه و ایران از طریق‌ راه‌ آهن‌‌ سـرخس‌-تـجن‌ امـکان حمل‌ونقل را‌ از‌ دو مسیر زیر به وجود خواهد آورد:

الف-مسیر شمالی از طریق جلفا و راه آهـن‌ کـشورهای‌ جمهوری‌ آذربایجان‌- ارمنستان-گرجستان-روسیه-اوکراین‌ به دریای سیاه‌ و اروپای‌ شرقی‌ و شمالی‌.

ب-مسیر‌ غربی‌ از طریق تـرکیه بـه‌ کـشورهای عربی خاور میانه و اروپا.

علاوه بر آن راهرو ترانزیتی شمالی تحت‌ عنوان پروژه( NRR (Northen Rail Routes حمل و نـقل از ژاپن-کـره‌ بـا استفاده‌ از مسیر فدراسیون روسیه به اروپا را ممکن‌ خواهد ساخت.با استفاده از این‌ مسیر و انحراف بـه سـمت شـبکه‌ راه آهن‌های آسیای میانه امکان حمل‌ و نقل ترانزیتی از‌ خاک‌ ایران به سمت‌ کشورهای خاور مـیانه نـیز به وجود خواهد آمد.

شبکه ریلی کشور

شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به‌ طول ۵۲۶۴ کیلومتر کـه ۱۴۶ کـیلومتر آنـ‌ مابین ایستگاه جلفا،ایستگاه‌ تبریز‌،برقی‌ می‌باشد و با عرض خط ۱۴۳۵ میلیمتر که‌ عرض اسـتاندارد بـین المللی است در دو محور جنوب-شمال و غرب به شرق عبور داده‌ شده‌ است.

مـحور غـرب بـه شرق‌:این‌ محور از مرز ایران و ترکیه در ایستگاه رازی شروع و پس‌ از عبور از شهرهای سلماس،تبریز، زنجان،تـهران،شـاهرود تا ایستگاه راه آهن‌ مشهد‌ ادامه‌ یافته و از طریق راه‌ آهن‌‌ مشهد-سرخس بـه ایـستگاه تـجن در جمهوری ترکمنستان متصل می‌شود.

روی این محور در استان آذربایجان‌ غربی،راه آهن برقی تبریز-جلفا شبکه‌ راه آهـن ایـران را بـه شبکه راه‌ آهن‌‌ جمهوریهای شمالی متصل کرده و امکان‌ حمل‌ونقل به اروپای شمالی و جـنوبی را بـه‌ وجود آورده است.علاوه بر آن از ایستگاه‌ گرمسار خط آهن شمال با عبور از منطقه‌ کوهستانی فیروزه‌ کوه‌ تـا شـهرهای‌ ساری- بندر ترکمن و گرگان ادامه یافته است.

این مطلب را از دست ندهید  قطار تبریز وان

محور شمال – جنوب

محور شمال-جنوب:خط آهـن شـمال‌ پس از عبور از‌ تهران و قم،اراک منطقه‌ کوهستانی لرستان بـه بـنادر جـنوبی‌ خرمشهر و بندر‌ امام‌ خمینی‌ متصل شده‌ اسـت.ایـن محور در زمان انتقال نیروهای‌ متفق به صورت راهروی ترانزیت مورد استفاده قرار ‌‌گـرفت‌.

هـم‌اکنون با اتصال خط آهن بـافق بـه‌ بندر عـباس و سـپس از طـریق مشهد‌ به‌‌ سرخس‌ و تجن یکی از قـطبهای حـمل‌ونقل‌ ترانزیتی به وجود آمده و راهروی ترانزیتی‌ بندر عباس-بافق-یزد‌-تهران- مـشهد جـهت خروج از مرزهای سرخس‌ و تجن نقش مـهمی را در حمل‌ بار ایفا خـواهد کـرد‌.

امیدواریم از مطالعه این مقاله استفاده کافی برده باشید.

همچنین می توانید در هر لحظه از شبانه روز برای  خرید بلیط قطار فدک از صفحه اصلی سایت استفاده نمایید.

قطار فدک رمز یک سفر با کیفیت می باشد.

شرکت ریل پرداز نوآفرین با هدف ارائه خدمات متفاوت و ایجاد تمایز مبتنی بر خواسته های مشتریان، اقدام به خرید و بهره برداری از ۲۰۰ دستگاه واگن مسافری ساخت کشور آلمان با نام تجاری فدک نموده است..

کوپه‌های این واگن ها از امتیازات فوق‌العاده برخوردار هستند که مسافران در طول یک سفر طولانی هیچ‌گونه خستگی را احساس نمی‌کنند.

در صورت نیاز می توانید با شماره زیر با ما در ارتباط باشید

شماره تماس: ۵۴۸۲۴-۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *